Helsetjenesten på OKS

Elever i gang

Vår helsesykepleier heter Thea Cecilie Borge og er tilgjengelig 3 ganger i uken. 

theacecilie.borge@bsh.oslo.kommune.no

tlf 22360433/90508154

Ta kontak med henne for avtale time