Ordensreglement

Banner

 

Fraværsgrense for å få vurdering i fag

Hvis en elev er borte flere timer i et fag enn det som tilsvarer den fraværsgrensen myndighetene til enhver tid bestemmer, skal eleven i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Hvis en elev har større fravær enn myndighetenes fastsatte fraværsgrense i et fag, kan han/hun likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter om fraværet skyldes spesielle forhold, noe som til enhver tid fastsettes i Forskrift til Opplæringslova.

Orden og atferd

Vurdering i orden og atferd skal foretas ut fra reglene om orden og atferd i dette reglementet og reglene i Oslo kommunes rundskriv av 01.10.2012. Elevens orden og atferd kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette. Karakterene i orden og atferd vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser, dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.

Etter fem anmerkninger i orden og/eller atferd kan eleven få et varsel om nedsatt ordenskarakter. Eleven vil også kunne bli innkalt til trinnleder, og det kan holdes et møte med eleven, kontaktlærer, foresatte og rådgiver til stede. Deretter kan eleven bli innkalt til rektor, og karakteren i orden og/eller atferd kan bli satt ned etter drøftinger i klasselærerråd.

Eleven/foresatte skal gis skriftlig varsel dersom det er fare for nedsatt standpunktkarakter i orden og/eller adferd

Les ordensreglementet for Oslo katedralskole (PDF).