60-årsjubilanter latinlinjen 1961

Latinlinjen 1961

Fredag 17/9 hadde 3LG (latinlinjen) 1961 jubileumsfest på sin gamle skole Katta. Arrangementet ble ledet av Sissel Brinchmann (nestleder i Kattas Venner) helt til venstre på bildet. Kari Pahle, mangeårig bystyrepolitiker og varaordfører, står i midten. Her besøk i skolens gamle bibliotek hvor de ble vist rundt av skolens bibliotekar, dr. philos. Ernst Bjerke. I kantinen efterpå ble gamle minner frisket opp. Takk for besøket.

 

Terje Bjøro