Skolestart 17.08.2020

Hovedinngangen

Kattaelever ble møtt med kunnskap i form av to TED-talks allerede første skoledag. Hva er et virus, og hva er spesielt med Covid 19?, etterfulgt av Pandemi i perspektiv. Hvor unik er situasjonen vi er i? Biologilærer, molekulærbiolog og cellebiolog Oddmund Grønvik fortalte om viruset fra et naturvitenskapelig ståsted, mens Kristin Ask (norsk og historie) valgte envitenskapelig tilnærming basert på faget historie. De fikk også høre Kattastrofen og Peblingene før de gikk til sine klasser. 

Oddmund holder TED-talk
Kristin engasjerer nye Kattaelever
Kattastrofen venter på å få blåse i gang
Det ble god anledning til å bli kjent med  klassen sin i dag