Finale Kattales

Finale Kattales 2021
Høsten 2020 leste de 640 elevene våre hele 545 576 sider. Det er i snitt 852 sider pr elev. I titler utgjorde dette 1760 bøker. Det vil si at hver enkelt elev i snitt har lest 2,8 bøker denne høsten, eller altså om lag 3 bøker hver. Imponerende! 

Onsdag 13. januar, hadde vi en koronatilpasset finale, med videooverføring fra Aulaen. Diplomer og premier ble delt ut de mestlesende klassene i år: klasse 3B, 3C, 1E og 2F, og til de sterkeste klasselagene, 3E, 3C og 3B. Premien til alle skolens elever var deretter foredrag med professor i biologi Dag Olav Hessen. 

Øystein Hovde 13/1-2021
Finale Kattales 2021
Finale Kattales 2021