Høytidelig ridderslagning med Peblingene

Høytidelig ridderslagning med Peblingene

Stor takk til avgangselever og utvekslingselever for flott innsats i kor Peblingene og Kattastrofen.

Terje Bjøro

Øystein Hovde 8/6-2018

Høytidelig ridderslagning med Peblingene
Høytidelig ridderslagning med Peblingene