Katta-elever videre i Europeisk ungdomsparlament

Europeisk ungdomsparlament i Bergen 8.-10. september 2021
Simon Medin Haugan i 3A, Vilja Krokann Teksum i 3F og Aleksander Nawracala i 3E har blitt valgt ut til å være med på internasjonal sesjon av Europeisk ungdomsparlament i Serbia i mars med lærer Marianne Leversund. Her avbildet på Europeisk ungdomsparlaments Nasjonalsesjon med komiteen, 8.-10. september.
 
Vi gratulerer!