Kattas hjertetelefon

Illustrasjon.

Skolehelsetjenesten, assisterende rektor og rådgivere er tilgjengelig for samtaler på telefon og e-post. I påskeferien kan dere først ta kontatk med assisterende rektor.

Hanne Skogvoll: mobil  95 045 318.
Mail: hanne2302@osloskolen.no 
Per Helmer Andersen: mobil  95 033 647.
Mail: perha0405@osloskolen.no
Kerstin Dyblie Erdal, assisterende rektor: mobil 40241568
Mail: kerstin.dyblie.erdal@ude.oslo.kommune.no 

Skolehelsetjenesten ved Oslo Katedralskole er tilgjengelig på telefon/sms og mail hverdager kl. 09.00-15.00. Elevterapeuten jobber ambulerende og kan møte elever etter avtale. 

Aud Moen, helsesykepleier: mobil 917 64 881. Mail: aud.moen@bsh.oslo.kommune.no 
Aud er for tiden tatt ut til smittevernarbeidet i bydelen, og er ikke mindre tilgjengelig i tiden fremover. Hvis dere ikke får svar hos henne, ta kontakt med noen av de andre. 

Elena Falck, elevterapeut: mobil 94 01 73 79. Mail: elena.falck@bsh.oslo.kommune.no

 

Øystein Hovde 18/3-2020