Miljøfyrtårnsertifisering av skolen

Miljøfyrtårnsertifisert

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper private og offentlige virksomheter med å ta miljøansvar.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. 

Miljøfyrtårn-programmet ble etablert som et nasjonalt program med støtte fra Miljøverndepartementet.

Les mer om Miljøfyrtårn (ekstern side).

Miljøfyrtårn

 

Øystein Hovde 12/1-2018