Ny e-post og postadresse

Fasade fra Ullevålsveien
Fra og med 11. september 2018 får skolen vår ny e-postadresse og ny postadresse:  
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Postadresse: 
Oslo kommune, Utdanningsetaten, Oslo katedralskole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Hvis du skal kontakte skolen per e-post eller per post, må du benytte de nye adressene. 

 

Øystein Hovde 3/9-2018