Peblingenes reunion-romjulskonsert

Peblingenes reunion-romjulskonsert

Oslo katedralskoles Peblingene med kantor Olav Morten Wang sang i Markus kirke 5. juledag med våre tradisjonelle julesanger og In vernalis. Etter konserten var det kortreff på skolen med elever fra 8 kull.

Terje Bjøro

Øystein Hovde 29/12-2018

Peblingenes reunion-romjulskonsert
Peblingenes reunion-romjulskonsert