Ridderslagning

Ridderslagning

Ridderslagning ved Oslo katedralskole i dag. 42 elever trer efter flott innsats ut av Peblingene og Kattastrofen og ble hedret på behørig vis av kantor Olav Morten Wang.

Terje Bjøro

Øystein Hovde 3/6-2019

Ridderslagning
Ridderslagning