Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale (forlengelse) mellom Oslo katedralskole og Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Samarbeidsavtale (forlengelse) mellom Oslo katedralskole og Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk signert på Abel-rommet i dag.
Fra venstre latinlektorene Olav Morten Wang og Merete Aase, instituttleder Beate Elvebakk, førsteamanuensis i latin Vibeke Roggen og undertegnede for ledelsen.
Spennende opplegg med gjesteforelesninger, gjensidige besøk og arrangementer.

Terje Bjøro

 

Øystein Hovde 12/6-2020