Sannhet og løgn

Professor i filosofi Lars Fr. Svendsen kom tirsdag 4. februar til skolens aula i midttimen og holdt et foredrag om sannhet og løgn

Professor i filosofi Lars Fr. Svendsen kom tirsdag 4. februar til skolens aula i midttimen og holdt et foredrag om sannhet og løgn.
Han var invitert av Elevlaget KAFFE - Kattas AmatørFilosofiske ForEning.
KAFFE er ganske nyoppstartet, men har allerede over 60 medlemmer – her representert ved Johanne Prøis Fearnley (2F) og Ludvik Anker Kummen (2B).

 

Øystein Hovde 4/2-2020

Professor i filosofi Lars Fr. Svendsen kom tirsdag 4. februar til skolens aula i midttimen og holdt et foredrag om sannhet og løgn