Studieveien: Akademisk skriving på Katta

Studieveien: Akademisk skriving på Katta

Det humanistiske skriveprosjektet, som gjennomføres i tre klasser på Vg3, har tittelen "Makt og fiksjon" og er tverrfaglig i fellesfagene norsk, historie og religion og etikk. Det dreier seg om en ti siders fordypende undersøkelse av en akademisk problemstilling, hvor eleven selv velger tema og faglig innretning. Teksten skal ha både teori – og metodekapittel, og den vil ha samme disposisjon som en semesteroppgave ved høyskole og universitet.

Elevene vil få presentert tre akademiske foredrag om makt og fiksjon i ulike perspektiver som inspirasjon til gjennomføring av prosjektet.