Teknologicamp i Trondheim

Teknologicampen i Trondheim

I helgen har Ingvild og Uyen fra andre klasse og Sara, Anne, Hildegunn, Adelina og Alexandra fra tredje klasse deltatt på årets teknologicamp i Trondheim, i regi av NTNU.

På campen fikk de oppleve ting fra fagfeltene datateknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, informatikk, kommunikasjonsteknologi og kybernetikk og robotikk.

De har fått minglet med teknologi-studenter, vært med på spennende workshops og prøvd seg på praktiske oppgaver. Blant annet har de programmert robot av lego, og mikrokontroller til å styre trafikklys, bygd en liten datamaskin ut fra en mikroprosessor og noen elektroniske komponenter og hacket en passordbasertbase.

De fikk også møte skaperen av Kahoot, Alf Inge Wang.

Teknolpgicamp i Trondheim

Teknolpgicamp i Trondheim

Teknolpgicamp i Trondheim

Øystein Hovde 9/11-2017