Velkommen til nytt skoleår

Elever som sitter ute

Oppstart: 

  • Vg1 ønskes velkommen kl. 11.00
  • Vg2 og Vg3 møter kl. 09.00 i sine klasserom (se infoskjermer)

Alle elever i Vg1 møter innenfor hovedinngangen. Her tas du i mot, ønskes velkommen og registreres. Etter registrering guides du videre til din avdeling, gruppe og kontaktlærer.

Første skoledag varer om lag fire timer. Klassen er sammen med sin kontaktlærer, og faglærerne kommer rundt og hilser på. Du må ta med noe å skrive på og med.

Vi gleder oss til å treffe deg!