Oslo katedralskoles venner

Venneskjold

Vår skole trenger venner

 • selv om den har rike tradisjoner tilbake til år 1153,
 • selv om Oslo katedralskole er en egen stiftelse
 • selv om skolen har en velutviklet evne til fornyelse
 • fordi støtte fra gode venner vil gi skolen bedre evne til å møte dagens og fremtidens utfordringer.

Venneforening betyr støtte

 • gjennom økonomisk støtte til elevaktiviteter.
 • gjennom tilskudd der skolens midler ikke strekker til.
 • Økonomisk støtte: Styret avholder vanligvis 4 ordinære styremøter i året. Søknader om økonomisk støtte fra Oslo katedralskoles venner stiles styret og fremsendes gjennom et av styremedlemmene. Søknaden må normalt være mottatt senest en uke før styret avholder møte.

Bli venn

 • Hvem kan bli venn? 
 • Nåværende elever
 • Tidligere elever
 • Nåværende og tidligere ansatte
 • Foreldre og foresatte
 • Enkeltpersoner, bedrifter og andre som vil støtte en god, offentlig skole 
 • Ved å betale medlemskontingent på 150 kr til bankkonto 0530 22 58440. Husk å oppgi navn adresse og evt e-postadresse! Send en e-post til kattavenner@gmail.com hvis vi kan sende deg medlemsbrev og annet elektronisk.
 • Livslangt medlemskap koster kr. 1500,–

Venneforeningens arrangementer er en møteplass for gamle og nye elever og ansatte. Dette gir deg en mulighet til å opprettholde gamle kontakter og til å skaffe deg nye.

Nytt styre for 2018–2019 er:

Simon Ingebrigtsen (leder), Sissel Brinchmann (nestleder), Tonje Syversen (sekretær) Øystein Eek, Jørgen Vangsnes (Økonomiansvarlig), Knut Are Tvedt, Agnes Lindberg,Gyrid Jerve (lærerrepresentant) og Filip Roth Tønnes-Christensen(elevrepresentant).

Kontaktinformasjon til styremedlemmer 2018–2019. (PDF)

Oslo katedralskoles venner

Drawing of a city