Venneforeningen

Oslo katedralskoles venner

 

 Venneskjold

 

Vår skole trenger venner 

 • selv om den har rike tradisjoner tilbake til år 1153,
 • selv om Oslo katedralskole er en egen stiftelse,
 • selv om skolen har en velutviklet evne til fornyelse,
 • fordi støtte fra gode venner vil gi skolen bedre evne til å møte dagens og fremtidens utfordringer.

 

Venneforening betyr støtte

 • gjennom økonomisk støtte til elevaktiviteter.
 • gjennom tilskudd der skolens midler ikke strekker til.
 • Økonomisk støtte: Styret avholder vanligvis 4 ordinære styremøter i året. Søknader om økonomisk støtte fra Oslo katedralskoles venner stiles styret og fremsendes gjennom et av styremedlemmene. Søknaden må normalt være mottatt senest en uke før styret avholder møte.

 

 Bli venn!

 • Hvem kan bli venn? 
 • Nåværende elever
 • Tidligere elever
 • Nåværende og tidligere ansatte
 • Foreldre og foresatte
 • Enkeltpersoner, bedrifter og andre som vil støtte en god, offentlig skole 
 • Ved å betale medlemskontingent på 150 kr til bankkonto 0530 22 58440. Husk å oppgi navn adresse og evt e-postadresse! Send en e-post til kattavenner@gmail.com hvis vi kan sende deg medlemsbrev og annet elektronisk.
 • Livslangt medlemskap koster kr. 1500,-

 

Venneforeningens arrangementer er en møteplass for gamle og nye elever og ansatte. Dette gir deg en mulighet til å opprettholde gamle kontakter og til å skaffe deg nye.

 

Nytt styre for 2016-2017 er:

Agnes Lindberg (leder), Sissel Brinchmann (nestleder), Øystein Eek (sekretær), Jørgen Vangsnes (Økonomiansvarlig), Knut Are Tvedt, Ines Espås Bartolo, Hilde Alice Bliksrud, Gyrid Jerve (lærerepresentant) og Jan Victor Qian (elevrepresentant).

Kontaktinformasjon til styremedlemmer 2016-2017 ligger her. (PDF)

 

Oslo katedralskoles venner

Drawing of a city