skolegården

Oslo katedralskole

Skolelogo

Retningslinjer smittevern i covid-19 perioden - Oslo katedralskole 2020

Denne planen er utarbeidet av Oslo katedralskole. Den legger til grunn retningslinjene gitt av Helsedirektoratet, og bygger på Veilederen om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020. Disse er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Les hele planen (PDF)

17. mai hilsen

Byomfattende undervisning

Byomfattende undervisning på Oslo katedralskole i Spansk 3 og Russisk.
Undervisningen fortsetter på Teams inntil videre selv om skolen nå gradvis åpnes fysisk.

Terje Bjøro

Skolens brosjyre

Skolens brosjyre 2020

Katta på Instagram

Skolebiblioteket

Skolebibliotekets database

Trykk på bildet for å søke i skolebibliotekets database.