skolegården

Oslo katedralskole

Skolelogo

Velkommen til skolestart

Velkommen til skolestart mandag 17. august kl. 9.00 for elever på vg2 og vg3.  Dere skal møte i klasserommet. Informasjon om dette finner dere på infoskjermene.
Nye elever på vg1 møter i skolens aula i to puljer. Elevene i 1STA, 1STB og 1STC møter kl. 10.00. Elevene i 1STD, 1STE, 1STF og 1STG møter kl. 11.00.
Klasseplasseringen er klar 14. august og vil synes i its learning. Elever som ikke har tilgang her, kan henvende seg til skolen for å få vite klassen sin.

Velkommen!

 

Til elever

Til elever med spørsmål om vitnemål i sommerferien:

Hvis din skole ikke er bemannet i perioden 6. juli –31. juli, kan du henvende deg til Utdanningsetaten, i resepsjonen. Grunnet koronasituasjonen må du henvende deg på telefon først for å avtale tidspunkt:
Telefon: 960 91 800, adresse: Grensesvingen 6, Helsfyr
Telefonen er bemannet mandag til fredag kl. 12:00 til 15:00.


Før uke 28 og etter uke 31 må du henvende deg til din egen skole.

Retningslinjer smittevern i covid-19 perioden - Oslo katedralskole 2020

Denne planen er utarbeidet av Oslo katedralskole. Den legger til grunn retningslinjene gitt av Helsedirektoratet, og bygger på Veilederen om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020. Disse er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Les hele planen (PDF)

17. mai hilsen

Byomfattende undervisning

Byomfattende undervisning på Oslo katedralskole i Spansk 3 og Russisk.
Undervisningen fortsetter på Teams inntil videre selv om skolen nå gradvis åpnes fysisk.

Terje Bjøro

Skolens brosjyre

Skolens brosjyre 2020

Katta på Instagram

Skolebiblioteket

Skolebibliotekets database

Trykk på bildet for å søke i skolebibliotekets database.