skolegården

"Non scholae, sed vitae discimus"

Skolelogo

22.8.2019: Første skoleuke for Vg1

21.8.2019: Onsdag presenterte lagene på Katta seg for de nye førsteklassingene

19.8.2019: Mandag 19. august var det skolestart

God sommer!

21.6.2019

21.6.2019: God sommer til alle elever og ansatte!

Gratulerer

21.6.2019

21.6.2019: Vitnemål på høyeste nivå

22.8.2019: Første skoleuke for Vg1

21.8.2019: Onsdag presenterte lagene på Katta seg for de nye førsteklassingene

19.8.2019: Mandag 19. august var det skolestart

God sommer!

21.6.2019

21.6.2019: God sommer til alle elever og ansatte!

Gratulerer

21.6.2019

21.6.2019: Vitnemål på høyeste nivå

Informasjonsbrev til foresatte i Vg1

Til foresatte i Vg1:

Vedlagt finner dere et brev med informasjon i forbindelse med skolestart.

Brev til foresatte Vg1 (pdf).

Skolens brosjyre

Skolens brosjyre

Katta på Instagram

Skolebiblioteket

Skolebibliotekets database

Trykk på bildet for å søke i skolebibliotekets database.