banner skolegård

Oslo katedralskole

Skolens logo

Telefonnr. til trygge voksne å snakke med

Telefonnr til trygge voksne å snakke med

Retningslinjer smittevern i covid-19 perioden - Oslo katedralskole 2020

Denne planen er utarbeidet av Oslo katedralskole. Den legger til grunn retningslinjene gitt av Helsedirektoratet, og bygger på Veilederen om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020. Disse er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Smittevern rødt-gult-grønt nivå covid-19.pdf

Skolens brosjyre

Skolens brosjyre 2020

Instagram

Skolebiblioteket

Skolebibliotekets database

Trykk på bildet for å søke i skolebibliotekets database.