Rådgivertjenesten

Banner Oslo katedralskole

Skolen har to rådgivere. De har følgende arbeidsoppgaver:

  • Studie- og yrkesveiledning
  • Fagvalg
  • Personlige problemer
  • Pedagogisk tilrettelegging
  • Kontakt med PP-tjenesten
  • Oppfølgingstjeneste for elever som slutter
  • Stipend og lån

 

Kontaktinformasjon:


Per Helmer Andersen, tlf. 95033647, er rådgiver for 1A, 1B, 1C, 1G, 2A, 2B, 2D, 2E, 2G, 3G (sammen med Hanne).


Hanne Skogvoll, tlf. 95045318, er rådgiver for 1D, 1E, 1F, 2C, 2F og alle klasser i  Vg3.

Kontortiden er slått opp utenfor rådgiverkontorene. Ønsker elevene å avtale tid eller har dere spørsmål, kan dere sende rådgiverne en e-post eller komme innom kontoret. Elevene får ikke ført fravær for besøk hos rådgiver. Viktige meldinger legges ut i Portalen og på skolens informasjonsskjermer.

PP-tjenesten:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en rådgivende tjeneste for alle elever i Osloskolen.
Skolens pp-rådgiver heter Nina Lützow-Holm.

Elevene kan kontakte henne enten via tlf. 23465400, eller på ppt@ude.oslo.kommune.no eller via våre rådgivere.