Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Banner Oslo katedralskole

Skolens to rådgivere er alltid klar for å hjelpe deg med veiledning og råd.


Per Helmer Andersen, tlf. 95033647, er rådgiver for 1A, 1B,1C, 2A, 2B, 2D, 3A, 3B, 3C og 3G.


Hanne Skogvoll, tlf. 95045318, er rådgiver for 1D, 1E, 1F, 1G, 2C, 2E, 2F, 2G, 3D, 3E og 3F

Begge rådgivere: 3I (4. års elver)

Vi kan hjelpe deg med

  • Studie- og yrkesveiledning
  • Fagvalg
  • Personlige problemer
  • Pedagogisk tilrettelegging
  • Kontakt med PP-tjenesten
  • Oppfølgingstjeneste for elever som slutter
  • Stipend og lån

Kontortiden er slått opp utenfor rådgiverkontorene. Ønsker elevene å avtale tid eller har dere spørsmål, kan dere sende rådgiverne en e-post eller komme innom kontoret. Elevene får ikke fravær for besøk hos rådgiver. Viktige meldinger legges ut i Portalen og på skolens informasjonsskjermer.

PP-tjenesten:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en rådgivende tjeneste for alle elever i Osloskolen. Skolens pp-rådgiver heter Lars Halse Kneppe.

Elevene kan kontakte ham via våre rådgivere.