Hovedseksjon

Fraværsregler

Banner Oslo katedralskole

Hvis en elev er borte flere timer i et fag enn det som tilsvarer den fraværsgrensen myndighetene til enhver tid bestemmer, skal eleven i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Hvis en elev har større fravær enn myndighetenes fastsatte fraværsgrense i et fag, kan han/hun likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter om fraværet skyldes spesielle forhold, noe som til enhver tid fastsettes i Forskrift til Opplæringslova.

Elever og foresatte kan bruke skolemelding for å melde fravær.

Føring av fravær i videregående opplæring, forskrift om vurdering (PDF)

Forklaring på dokumentert og udokumentert fravær.pdf

Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk. Les mer, Udir-3-2016 (ekstern lenke)