Skolemiljøutvalget

Banner

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skoleni arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Skolemiløutvalget består av følgende:

Medlem fra bydelen:  Kristoffer Ringerikebydelsrepresentant

Elevrepresentanter:    Eline Nylenna Wager

Sundas Rafi

Gabriellea Antonieta Bøgle

Ella Aandal 

Ansattrepresentant:   Kjersti A Bamle, lærer og verneombud ved skolen

Ann-Kristin Høgseth, assisterende rektor