Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Banner Oslo katedralskole

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Skolemiljøutvalget består av følgende:

Medlem fra bydelen: Inga-Mari Ramsfjell-Kind (kommunens representant)

Elevrepresentanter:  Elias Reed, Hiba Tariq og Jan Kozikowski

Ansattrepresentanter: Trond Simen Nesset