Vår profil

skolegården

Skolen ligger i bydel St. Hanshaugen med adresse Ullevålsveien 31 med hovedinngang fra Frimannsgate. Se kart. Skolen har ca. 600 elever som kommer fra hele byen. Antall ansatte er ca. 75, med ca. 60 pedagogiske årsverk.

Skolemiljøet er preget av høy trivsel, høy motivasjon og et svært godt læringsmiljø. Vi har mange elevaktiviteter knyttet til for eksempel teater, kor, orkester, politikk og Harry Potter.  

Oslo katedralskole er en skole med stolte akademiske tradisjoner, og skolens visjon er: Non Scholae, sed vitae discimus. "Vi lærer ikke for skolen, men for livet!"   

Skolen tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram med mulighet for å velge mange spennende programfag. Les om studiespesialisering ved skolen vår.

Skolen eies av Stiftelsen Oslo katedralskole.