Vår profil

skolegården

Oslo katedralskole er en tradisjonsrik skole og har røtter tilbake til 1153. Skolen har engasjerte og høyt kvalifiserte lærere som har fokus på at hver enkelt elev skal lykkes i å nå sine mål.     

Skolemiljøet er preget av høy trivsel, høy motivasjon og et svært godt læringsmiljø. Vi har mange elevaktiviteter knyttet til for eksempel teater, kor, orkester, politikk og Harry Potter.     
Oslo katedralskole er en skole med stolte akademiske tradisjoner, og skolens visjon er: Non Scholae, sed vitae discimus. "Vi lærer ikke for skolen, men for livet!"   

Skolen ligger i bydel St. Hanshaugen med adresse Ullevålsveien 31 med hovedinngang fra Frimannsgate. Kart.

Skolen tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram med mulighet for å velge mange spennende programfag. Les om studiespesialisering ved skolen vår.

Skolen har ca. 600 elever som kommer fra hele byen. Antall ansatte er ca. 75, med ca. 60 pedagogiske årsverk.

Skolen eies av Stiftelsen Oslo katedralskole.