Hovedseksjon

Oslo katedralskoles venner

Venneskjold

Vår skole trenger venner

 • selv om den har rike tradisjoner tilbake til år 1153
 • selv om Oslo katedralskole er en egen stiftelse
 • selv om skolen har en velutviklet evne til fornyelse
 • fordi støtte fra gode venner vil gi skolen bedre evne til å møte dagens og fremtidens utfordringer

 

Venneforening betyr støtte

 • gjennom økonomisk støtte til elevaktiviteter.
 • gjennom tilskudd der skolens midler ikke strekker til.
 • Økonomisk støtte: Styret avholder vanligvis 4 ordinære styremøter i året. Søknader om økonomisk støtte fra Oslo katedralskoles venner stiles styret og fremsendes gjennom et av styremedlemmene. Søknaden må normalt være mottatt senest en uke før styret avholder møte.

Bli venn

 • Hvem kan bli venn? 
 • Nåværende elever
 • Tidligere elever
 • Nåværende og tidligere ansatte
 • Foreldre og foresatte
 • Enkeltpersoner, bedrifter og andre som vil støtte en god, offentlig skole 
 • Ved å betale medlemskontingent på 200 kr til bankkonto 0530 22 58440. Husk å oppgi navn adresse og evt e-postadresse! Send en e-post til kattavenner@gmail.com hvis vi kan sende deg medlemsbrev og annet elektronisk.
 • Livslangt medlemskap koster kr 2000,–

Venneforeningens arrangementer er en møteplass for gamle og nye elever og ansatte. Dette gir deg en mulighet til å opprettholde gamle kontakter og til å skaffe deg nye.

Skoleåret 2023-2024 har vi følgende arrangementer:

Onsdag 11. oktober: Torbjørn Færøvik - "Stormakten Kina - venn eller fiende?"
Tirsdag 29. november: Ulf Andenæs - "Øst-Europa og Ukraina"
Onsdag 14. februar: Stein Tønnesson - "Da Vietnamkrigen kom til Katta"
Tirsdag 14. mai: arrangement kommer

 

Styret for 2023–2024 er:

 • Hans M. Borchgrevink (leder)
 • Sissel Brinchmann (nestleder)
 • Helge Lund (sekretær)
 • Regine Lundevall Bergersen (økonomiansvarlig og lærerrepresentant)
 • Terje Bjøro
 • Simon Ask Ingebrigtsen
 • Knut Are Tvedt
 • Ludvik Lund (elevrepresentant)

 

Kontaktinformasjon til styremedlemmer 2023-24. (PDF)

Besøk venneforeningens hjemmeside her.

Oslo katedralskoles venner