Ledelse og administrasjon

Skolens ledelse: 

 

Rektor:
Eva Blomfeldt
E-post:eva.blomfeldt@ude.oslo.kommune.no                                                                                                                Tlf: 91520225                                                                                                             

Assisterende rektor og avdelingsleder for kroppsøving:
Kerstin Dyblie Erdal
E-post:kerstin.dyblie.erdal@ude.oslo.kommune.no                                                                                                           Tlf: 40 24 15 68 

Avdelingsleder for realfag:
Eli Fløtra
E-post:eli.flotra@ude.oslo.kommune.no                                                                                                                          Tlf: 41 32 25 61

Avdelingsleder for engelsk og fremmedspråk:
Terje Bjøro
E-post:terje.bjoro@ude.oslo.kommune.no                                                                                                                      Tlf: 90 81 26 37

Avdelingsleder for norsk og samfunnsfag:
Marthe Pettersen
E-post:marthe.pettersen@ude.oslo.kommune.no                                                                                                        Tlf:  98 66 80 77

Kontoret: 

Konsulent:
Hanne Brit Christensen
E-post:hanne.christensen@ude.oslo.kommune.no                                                                                                       Tlf: 90 12 57 26

Konsulent:
Cecilie Finstad
E-post:cecilie.finstad@ude.oslo.kommune.no                                                                                                                 Tlf: 93 41 39 81

 

Økonomi, vaktmester og IKT: 

Økonomikonsulent:
Randi Jensen
E-post:randi.jensen@ude.oslo.kommune.no                                                                                                                   Tlf: 93 80 03 63

Vaktmester:
Vidar Erichsen
E-post:vidar.erichsen@ude.oslo.kommune.no                                                                                                                 Tlf: 92 82 89 23

IKT-ansvarlig:
Kaleem Hussain
E-post:kaleem.hussain@osloskolen.no                                                                                                                            Tlf: 95 03 46 51

 

 Logo