Ledelse og administrasjon

 
Rektor

Patrick Thomas Stark 
Tlf: 97 40 75 17                                                                                                            

Kerstin
Assisterende rektor og avdelingsleder for kroppsøving
Kerstin Dyblie Erdal
Tlf: 40241568 

Eli
Avdelingsleder for realfag

Eli Fløtra
Tlf: 41322561

Terje
Avdelingsleder for engelsk og fremmedspråk

Terje Bjøro
Tlf: 90812637

Marthe
Avdelingsleder for norsk og samfunnsfag
Marthe Pettersen
Tlf:  98668077

Cecilie Finstad
Konsulent:

Cecilie Finstad
Tlf: 93413981/90141623/23353470

Krzysztof Bobruk
Konsulent:
Krzysztof Bobruk
Tlf. 90866951/23353470

IKT-ansvarlig:
Kaleem Hussain
Tlf: 95034651

Økonomikonsulent:
Randi Jensen
Tlf: 93800363

Vaktmester:
Vidar Erichsen
Tlf: 92828923