Ledelse og administrasjon

Skolens ledelse: 

Rektor:
Eva Blomfeldt
E-post: eva.blomfeldt@ude.oslo.kommune.no 

Assisterende rektor og avdelingsleder for samfunnsfag:
Ann-Kristin Høgseth
E-post: ann-kristin.hogseth@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder for realfag:
Eli Fløtra
E-post: eli.flotra@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder for engelsk og fremmedspråk:
Terje Bjøro
E-post: terje.bjoro@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder for kroppsøving og norsk:
Mari Helene Tønsberg
E-post: mari.helene.tonsberg@ude.oslo.kommune.no

  

Kontoret: 

Kontorleder:
Hanne Brit Christensen
E-post: hanne.christensen@ude.oslo.kommune.no

Sekretær:
Cecilie Finstad
E-post: cecilie.finstad@ude.oslo.kommune.no

  

Økonomi, vaktmester, IKT og bibliotek: 

Økonomikonsulent:
Randi Jensen
E-post: randi.jensen@ude.oslo.kommune.no

Vaktmester:
Vidar Erichsen
E-post: vidar.erichsen@ude.oslo.kommune.no

IKT-ansvarlig:
Kaleem Hussain
E-post: kaleem.hussain@osloskolen.no

Bibliotekar:
Karin Egeberg
E-post: karin.egeberg@osloskolen.no