Ledelse og administrasjon

Skolens ledelse: 

Rektor:
Eva Blomfeldt
E-post: eva.blomfeldt@ude.oslo.kommune.no                                                                                                                Tlf: 91 52 02 25                                                                                                             

Assisterende rektor og avdelingsleder for samfunnsfag og kroppsøving:
Kerstin Dyblie Erdal
E-post: kerstin.dyblie.erdal@ude.oslo.kommune.no                                                                                                           Tlf: 40 24 15 68 

Avdelingsleder for realfag:
Eli Fløtra
E-post: eli.flotra@ude.oslo.kommune.no                                                                                                                          Tlf: 41 32 25 61

Avdelingsleder for engelsk og fremmedspråk:
Terje Bjøro
E-post: terje.bjoro@ude.oslo.kommune.no                                                                                                                      Tlf: 90 81 26 37

Avdelingsleder for norsk:
Mari Helene Tønsberg
E-post: mari.helene.tonsberg@ude.oslo.kommune.no                                                                                                 Tlf: 90 15 32 79

Kontoret: 

Konsulent:
Hanne Brit Christensen
E-post: hanne.christensen@ude.oslo.kommune.no                                                                                                       Tlf: 90 12 57 26

Konsulent:
Cecilie Finstad
E-post: cecilie.finstad@ude.oslo.kommune.no                                                                                                                 Tlf: 90 14 16 23

 

Økonomi, vaktmester, IKT og bibliotek: 

Økonomikonsulent:
Randi Jensen
E-post: randi.jensen@ude.oslo.kommune.no                                                                                                                   Tlf: 93 80 03 63

Vaktmester:
Vidar Erichsen
E-post: vidar.erichsen@ude.oslo.kommune.no                                                                                                                 Tlf: 92 82 89 23

IKT-ansvarlig:
Kaleem Hussain
E-post: kaleem.hussain@osloskolen.no                                                                                                                            Tlf: 95 03 46 51

Bibliotekar:
Karin Egeberg
E-post: karin.egeberg@osloskolen.no                                                                                                                               Tlf: 90 81 27 42

 

 Logo