Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier:  

Aud Moen
Tlf: 22 36 04 33, mobil 91 76 48 81
E-post: aud.moen@bsh.oslo.kommune.no

Helsesykepleier er på skolen mandag, onsdag og fredag. Hun kan treffes mellom kl. 08.30 og kl. 14.30 på rom 408.

Skolehelsetjenesten på Oslo Katedralskole

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på. Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Helsesøster er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid 

Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises ungdom videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med foresatte, skolen, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), voksenpsykiatrien(DPS), NAV og barnevernet. 

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt. 

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven). 

Les mer om Skolehelsetjenesten på Oslo kommunes sider.