Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Linda Merethe Larsen er på Katta mandag, torsdag og fredag på rom 104, kontoret i 1. etg (ved siden av studieleder Trond Simen). (Fra mandag 11. september)

Mail: lindamerethe.larsen@bsh.oslo.kommune.no

Telefon: 905 08 154

 

Skolehelsetjenesten på Oslo katedralskole

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på. Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Helsesykepleier har videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid.
Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises ungdom videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med foresatte, skolen, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), voksenpsykiatrien (DPS), NAV og barnevernet. Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven).

 

Les mer om Skolehelsetjenesten på Oslo kommunes sider.

Har du det vanskelig hjemme?

Har du det vanskelig hjemme eller er du bekymret for et barn, en ungdom eller en familie?

Barneverntjenestens mottakstelefon

Kontakt barneverntjenesten på mottakstelefon om du har det vanskelig hjemme eller om du har mistanke om omsorgssvikt. Da kan du få råd og veiledning eller informasjon om hvordan du kan melde din bekymring. 

Mottakstelefon er betjent hver ukedag fra kl. 08.00 – 15.30 og har telefonnummer 94147 843. 

Er det en akutt situasjon, ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 94147843 eller barnevernsvakten utenom kontortid på telefon 22705580 / 81 eller mobil 92838 328 / 48016 832. 

Mer om barneverntjenesten: 

Oslo kommune: St. Hanshaugen barnevern

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: Om barnevern