Hovedseksjon

Om studiespesialisering

Banner Oslo katedralskole

Bredt fagtilbud

Til tross for den lange historien har Katta fornyet seg, og er i dag en framtidsrettet skole basert på tradisjoner. Vi er nå en studieforberedende videregående skole med et bredt og variert fagtilbud. Oslo katedralskole er kjent for sitt brede spekter av språkstudier, og har både engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk og latin.

Skolen tilbyr:

  • Studiespesialisering
  • Studiespesialisering for minoritetselever

Skolen tilbyr mange programfag innen programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Fra andre programområder tilbyr skolen aktivitetslære og visuelle kunstfag.

Fellesfag

Som i alle videregående skoler med utdanningsprogram for studiespesialisering må du lese en del timer per uke i fellesfag. Disse kan du ikke velge bort. Tabellen under viser en oversikt over fellesfag for utdanningsprogram for studiespesialisering: programområde for realfag, språkfag og samfunnsfag og økonomi.

 

Vg1

Vg2

Vg3

sum

Norsk

4

4

6

14

Engelsk

5

 

 

5

Samfunnsfag

3

 

 

3

Matematikk

5

(3)

 

8

Naturfag

5

 

 

5

Religion/etikk

 

 

3

3

Geografi

2

 

 

2

Historie

 

2

4

6

Fremmedspråk*

4

4

 

8

Kroppsøving

2

2

2

6

Sum uketimer til fellesfag

30

15

15

60

Minimum timer til programfag

0

15

15

30

Minimum antall timer per uke

30

30

30

90

 

*Fremmedspråk som tilbys er tysk, fransk, spansk, italiensk og latin. Russsisk (ettermiddagsundervisning).