Hovedseksjon

Skjemaer

Alle skjemaer sendes digitalt i vårt skoleadministrative system Visma In School (VIS). Eksempler på relevante skjemaer er samtykke om fraværsmeldinger, fratrekk av fravær og utvidet tid på heldagsprøver og eksamen.