Eksamen

Banner

Trekkordning

VG1: Ca. 20% av elevene trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntligpraktisk.

VG2: Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller praktiskmuntlig.

VG3: Alle elever skal opp til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk.

Eksamensplan Våren 2019, skriftlig eksamen (PDF)

I tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk, skal elevene på VG3 trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag og muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen i ett fag.

 

Muntlig eksamen vår 2019:

  • Torsdag 6. juni : Vg3
  • Fredag 14. juni: Vg2 og Vg3
  • Onsdag 19. juni: Vg1 og Vg2