Hovedseksjon

Eksamen

Banner Oslo katedralskole

Trekkordning

VG1: Ca. 20% av elevene trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntligpraktisk.

VG2: Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller praktiskmuntlig.

VG3: Alle elever skal opp til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk.

I tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk, skal elevene på VG3 trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag og muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen i ett fag.