Eksamen

Banner Oslo katedralskole

Trekkordning

VG1: Ca. 20% av elevene trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntligpraktisk.

VG2: Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller praktiskmuntlig.

VG3: Alle elever skal opp til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk.

Eksamensplan vår 2020 (pdf).

I tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk, skal elevene på VG3 trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag og muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen i ett fag.

Muntlig eksamen våren 2020:

  • Vg3  9. juni og 12. juni
  • Vg2  12. juni og 17. juni
  • Vg1  17. juni