Hovedseksjon

Skolens satsingsområder

Banner Oslo katedralskole

Elevene kommer fra hele byen og er samlet i en interesse for fag og skole, men også for en rekke andre elevaktiviteter som til sammen gir et betydelig mangfold. Vårt mål er å videreføre dette og utvikle en enda bedre skole. 

Våre lærere har solid utdannelse og vil bidra til å skape faginteresse og faglig utvikling hos elevene, og i et større perspektiv gjøre dem rustet til å møte livets mange utfordringer. 

Vi ønsker å satse på:

  • en skole som kjennetegnes av toleranse, åpenhet og kritisk tenkning.
  • en skole der kunnskap og læringsarbeid står i fokus.
  • en skole som legger til rette for et stort engasjement og et mangfold av elevaktiviteter
  • en skole som gir et godt grunnlag for videre studier på universitet eller høgskole.
  • en skole som utnytter sin plass midt i byen til å samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner, med samfunnsliv og kulturliv.
  • en skole som gir elevene demokratisk dannelse og hjelper dem til å ta ansvar i samfunnet.