Hovedseksjon

Elevundersøkelsen 2022

Elever videregående skole

Elevundersøkelsen er en anonym nasjonal undersøkelse som gjennomføres hvert år. Her har elevene en mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv. Utdanningsdirektoratet publiserer statistikk fra Elevundersøkelsen på www.udir.no

Undersøkelsen er obligatorisk for Vg1, men den enkelte elev kan selv velge om den vil svare på undersøkelsen eller ikke. Tidligere har vi gjennomført undersøkelsen på Vg1-Vg3, hvilket vi også kommer til å gjøre i år. Gjennomføringsdato er 30.november.

For mer informasjon om Elevundersøkelsen, vennligst gå inn her