Kattaelever vant Makrokonkurransen

Erlend, Marikka og Thomas vant makrokonkurransen i år og Christine ble nr 3

Kattaelevene utmerket seg i årets Makrokonkurranse som arrangeres av AksjeNorge.

AksjeNorges Makrokonkurranse er den eneste konkurransen i landet for elever i videregående skole når det gjelder å skrive den beste makroøkonomiske analysen. Konkurransen arrangeres en gang i året og er åpen for alle elever i videregående skole.

Her er juryens begrunnelse:

"Besvarelsen var en fryd å lese. I del en er begrepene definert på en kort og konsis måte, før forfatterne går gjennom fordelene ved internasjonal handel. Jevnt over viser elevene en svært god forståelse for teorien, blant annet gjennom god forklaring av figurer og ved bruk av relevante eksempler. Oppgaven tar for seg ulike teorier som kan vise fordeler og ulemper ved frihandel. Elevene forklarer teoriene grundig og viser til empiriske eksempler som kan vise hvor og når teorien stemmer med virkeligheten. Igjen evner elevene å illustrere dette ved et teoretisk eksempel, men de knytter utfordringene også opp mot den politiske utviklingen i USA (Trump), som er svært bra. Gjennomgangen av ulike former for proteksjonistiske tiltak er svært god, og elevene viser engasjement, kunnskap og evnen til å knytte teorien opp mot virkeligheten. I avslutningen, ‘hva må gjøres’, kommer elevene med overraskende og gode poenger. Poenget fra Stiglitz, om at den økonomiske globaliseringen har kommet før den politiske globaliseringen, og at verden mangler gode politiske institusjoner som sikrer rettighetene til alle, er knallbra. Elevene tar en klar posisjon i hva som bør gjøres, og det er pluss. Vinklingen mot skattesystemer viser at elevene evner å tenke bredt. Alt i alt viser de gjennom hele oppgaven at de har utmerket forståelse for teorien, og at de brenner for temaet. De utmerker seg spesielt ved å vise at det er forskjeller mellom fattig og rike land når gevinster fordeles ved frihandel og at en mulig negativ konsekvens av frihandel kan være miljøskade. Det er også et pluss at de nevner teorier som mener at et land kan dra fordel av å beskytte visse industrier/bedrifter i en oppstartfaseslik at de får tid til å bli konkurransedyktige. Elevene viser stort engasjement, evnen til  å tenke analytisk, og samtidig tydeliggjøre hva de mener kan og bør gjøres for å redusere ulempene ved internasjonal handel".

Vi gratulerer!

 

Øystein Hovde 6/5-2019