Hovedseksjon

Nordmarkskapellet med Peblingene og Kattastrofen

Nordmarkskapellet

Oslo katedralskoles kor Peblingene hadde øvingshelg i Nordmarkskapellet 13.-15. januar. Medlemmer fra Kattastrofen var også med på turen.
Det ble en fin anledning til å bli kjent med hverandre og med elementene. Elevene fikk nemlig smake på både regn og snø, varme fra peis-ild, blåbær, vedhogst, vafler, snømåking, hjemmelaget pesto, praktisk arbeid, orden og konsentrasjon, ski, skjemteviser og middelalderballader.
Peblingene organiserte sin egen korøvelse kl. 02.00 om natten – med dirigent fra egne rekker – og kom dermed i mål med innlæringen av hele repertoarboka til vår-turnéen. Takket være denne iveren, kan Peblingene nå alle sangene sine utenat! Stor takk til kantor Olav Morten Wang, lærer Ulysse Le Bihan og elever som sammen organiserte denne turen til stor glede for mange.