Hovedseksjon

Pallplasser i historiekonkurransen 23/24

en person og person som poserer for et bilde

Avgangselevene våre, Ylva Seim-Grønn og Eris Moronski, kom på henholdsvis 2. og 3. plass i den årlige konkurransen "Min familie i historien" for skoleåret 23/24. Konkurransen arrangeres av Den norske historiske forening (HIFO) med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og er åpen for elever i ungdomsskolen og den videregående skolen.

Til årets konkurranse kom det inn 966 bidrag. Til finalerunden var det med 39 bidrag, 15 i klassen for ungdomsskole og 24 i klassen for videregående skole. Årets bidrag har god kvalitet og stor tematisk bredde. Under kan du lese juryens begrunnelser og vinnertekstene i sin helhet. 

Vi gratulerer! 

 

Drabantbyene – sovebyene som har skapt liv og røre 

Ylva Seim-Grønn - 2. pris 

Dette er en fortelling om prisvinnerens mormor, Inger Seim, som viet store deler av sitt liv til arbeid med barn og unge i en drabantby i Oslo. Prisvinneren ønsker å finne ut hvordan fremveksten av drabantbyene påvirket ungdomsmiljøet og hvilken rolle mormoren spilte for å skape et trygt og godt miljø. På 1970- og 80-tallet var det nemlig ikke så mange tilbud til ungdom. Derfor dukket det opp begreper som «T-baneungdom», «drabantby-outsidere» og ikke minst Tveitagjengen. I arbeidet med å gi ungdom i bydelen et inkluderende fritidstilbud, sto mormorens arbeid i Tveita fritidsklubb sentralt. Et viktig mål var at ungdommene skulle føle seg betydningsfulle i eget nærmiljø og hun initierte en rekke kampanjer mot f.eks. hærverk og mot rus. 

Mormorens fortelling står i sentrum, men samtidig flettes hennes opplevelser sammen med større samfunnsprosesser og utviklingen i drabantbyen. Dette gjøres på grunnlag av et mangfoldig litteraturtilfang. Besvarelsen er reflektert og velskrevet, og det er tydelig at historien har betydning og berører prisvinneren. 

Les fulltekst.

 

Wiera Moronski – fra kommunistiske Sovjet til sosialdemokratiske Norge 

Eris Moronski - 3. pris 

Prisvinnerens oldemor ble født i Sovjetunionen i 1926 og fikk et liv preget av flytting, tvangsarbeid, død og frykt, men endte til slutt opp i Norge. Målet med undersøkelsen er å redegjøre for oldemorens turbulente reise og hvordan store hendelser som Operasjon Barbarossa, Stalins regime og den kommunistiske ideologien, påvirket hennes liv. Og det ble et dramatisk liv: født i Russland, oppvokst i Ukraina under hungersnøden, tvangsarbeider i Nazi-tyskland, og flere år som flyktning (displaced person) etter krigen. Etter år med traumer, sult og smerter fikk hun, sammen med sin polske mann, innvilget opphold i Norge der et nytt liv kunne bygges. 

Besvarelsen er et godt eksempel på et enkeltmenneske i den store historien og hvordan den kan påvirke enkeltmenneskers handlingsmuligheter og livsløp. Gjennom en aktiv kildebruk får prisvinneren fram hva vi kan vite og hva som er mer usikkert. Det er en solid tekst og undersøkelse der stor og liten historie veves sammen og som oppleves relevant for prisvinneren selv. 

Les fulltekst.