Psykisk helseuke: Mat i kantinen

Psykisk helseuke, suppe til alle

Onsdag og torsdag var det gratis mat og kaffe/te til alle i skolens kantine.

Dette er et av flere tiltak under denne ukens tema, nemlig Raushet.

 

Øystein Hovde 11/10-2018

Psykisk helseuke, suppe til alle
Psykisk helseuke, suppe til alle
Psykisk helseuke, suppe til alle