Tilbud om gratis digital leksehjelp. ENT3R UiO

Elever videregående skole

ENT3R UiO  har i disse korona-tider gått over til en digital leksehjelpløsning. Vi har digitale klasserom mandag til torsdag fra 16.00-18.00 hvor elever kan komme å få hjelp med lekser eller spørsmål innenfor realfag. 
Timene skjer i et digitalt klasserom mandag-torsdag kl. 16.00-18.00.
For å få tilgang til de digitale klasserommene kan du bruke denne lenken.

 

 

Øystein Hovde 3/4-2020