Hovedseksjon

Tverrfaglig prosjektuke

Tverrfaglig prosjektuke

Gjennom fire tettpakkede skoledager fra 14.-17. november skal elevene istedenfor å følge vanlig timeplan arbeide med omveltninger og paradigmeskifter innenfor både realfag, samfunnsvitenskap og humanistiske fag.

Som del av prosjektuka kommer flere eksterne bidragsytere på besøk. Biolog Dag O. Hessen, jurist Anine Kierulf og forfatter og journalist Lena Lindgren kommer for å holde foredrag for alle elevene om paradigmeskifter innenfor sine respektive fagfelt. I tillegg kommer det populærvitenskapelige NRK-programmet Abels tårn for å spille inn en spesialepisode med skolens elever.

Lærerne har planlagt 25 forskjellige kurs som elevene har kunnet melde seg på i forkant. Kursene tilbyr fordypning i en smal del av lærernes fagområder, og målet er at elevene skal ta med seg inspirasjon fra kursene til arbeidet med en selvvalgt problemstilling som de selv skal fordype seg i. Denne problemstillingen skal de utforske i grupper på tvers av sine vanlige klasser og trinn. Sammen skal de lage et produkt som de presenterer for andre grupper fredag ettermiddag før uka avsluttes med en konsert med et populært band som belønning for godt arbeid.

Målet med prosjektuka er at den gjennom sterkt faglig fokus og samarbeid på tvers av klasser og trinn skal forberede elevene på studietida. I tillegg er det ønskelig at uka skal appellere til kritisk tenkning og skape engasjement for tema utenfor oss selv. Kanskje får vi et enda mer inkluderende miljø med på kjøpet.

Vedlagt finner dere kurskatalogen og noe mer utfyllende informasjon om uka.

Kurskatalog

Informasjon

Vi gleder oss!