Hovedseksjon

Utdanningslegater til økonomisk vanskeligstilte barn, ungdom og voksne i utdanning i Oslo

Oslo kommune lyser ut utdanningslegater til:

økonomisk vanskeligstilte
økonomiks vanskeligstilte (uforsørgede) barn
barn av håndverkere
håndverksfaglig utdanning

Mer om legatene og søknadsskjema finner du på www.oslo.kommune.no (søk på: utdanningslegat).

Se plakat her:Plakat utdanningslegatene.pdf 

 

Det lyses også ut utdanningslegatet til økonomisk vanskeligstilte barn i Oslo:

Hvem kan søke:
Barn fra økonomisk vanskeligstilte familier
Foresatt må søke for barn under 18 år
Du må ha bodd i Oslo de tre siste årene

Les mer og søk her:
www.oslo.kommune.no/utdanningslegat-barn 

Se plakat her: Plakat utdanningslegat barn.pdf

 

Søknadsfristen er 25. oktober for begge legatene, og fristen er absolutt.